Terms and conditions

Versie 1.02 - Laatste update: 20-06-2022

1. Algemeen

1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consumenten en instanties of bedrijven die hun apparaten inleveren bij en/of verkopen aan Circler B.V. (Verkopen.nl).

1.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden onderworpen aan daarvoor bestemde geschillencommissies en/of de Nederlandse rechter.

2. Toepasselijkheid

2.1 U dient zich te kunnen legitimeren bij het inleveren van het apparaat. Uw NAW gegevens worden opgeslagen in een database ter behoeve van onze administratie.

2.2 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor externe commerciële doeleinden gebruikt.

2.3 U dient geregistreerd te zijn als onderneming.

2.4 U dient de rechtmatige eigenaar te zijn van de apparaten die u inlevert.

2.5 Circler B.V. behoudt zich het recht apparaten naar eigen inziens te accepteren of weigeren, ongeacht het resultaat uit onze online berekeningstool of een inschatting van onze klantenservice.

2.6 Apparaten die als gestolen of verloren zijn opgegeven bij de daarvoor bestemde instanties (zoals CheckMEND) zullen niet worden geaccepteerd. Circler B.V. zal hiervan naar eigen beoordeling bij betreffende instanties melding van maken.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Circler B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-naleving van deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten in de volgende doch niet beperkt tot een van de onderstaande categorieën:
a. verlies van inkomsten of baten;
b. verlies van handel;
c. verlies van geraamde besparingen;
d. verlies van gegevens; of
e. tijdverspilling

4. Klachten

4.1 In het geval u een klacht heeft vragen wij u deze schriftelijk te sturen naar: Circler B.V. T.a.v. Klachtenafhandeling Amerlandseweg 5, 3621 ZC Breukelen Nederland

4.2 Wij streven ernaar klachten binnen 2 weken na ontvangst te verwerken en beantwoorden.

5. Waardebepaling

5.1 Onze online berekeningstool geeft een indicatie van de uiteindelijke inruilwaarde.

5.2 Het apparaat ondergaat een uitgebreide test waarbij alle functies worden getest. Houd er rekening mee dat het apparaat kan worden opengemaakt ter controle. Niet-werkende functies doen het apparaat dalen in waarde. Hierover zal met u worden gecorrespondeerd.

5.3 Indien de uiteindelijke inruilwaarde lager is dan het initiele voorstel, zal een nieuw voorstel aan u worden voorgelegd. U heeft de keuze deze te accepteren waarna het apparaat direct eigendom wordt van Circler B.V.

5.4 Indien u niet ingaat op ons voorstel tot inkopen ontvangt u het apparaat kosteloos retour, tenzij punt 7.5 van toepassing is.

5.5 Indien u niet reageert op ons voorstel, zullen wij u tot drie herinneringen sturen, gedurende een periode van een maand. Indien u ook niet op de herinneringen reageert, behouden wij ons het recht het device in stilzwijgen in te kopen voor het voorgestelde bedrag.

5.6 Uitbetaling geschiedt binnen 1 werkdag. Indien er een aangepast bod is gedaan, geschied uitbetaling binnen 1 werkdag na acceptatie van het aangepaste bod.

5.7 Wanneer u kiest voor een variabele prijs, gaat u impliciet akkoord met een betaling tussen de getoonde bodem- en plafondprijs.

5.8 Wanneer de betaling is uitgevoerd, is de koop definitief en is het niet meer mogelijk het device retour te ontvangen.

6. Geldigheid aanbod

6.1 De geregistreerde prijsindicatie ('deal') is na bevestiging 3 weken geldig. Indien een apparaat wordt ontvangen na deze periode zal er worden gerekend met de actuele inkoopprijzen van die dag.

7. Verzending

7.1 Opgestuurde devices dienen goed verpakt te worden opgestuurd. Eventuele schade tijdens verzending als gevolg van gebrekkige verpakking, kan niet worden verhaald.

7.2 De bij de device horende accessoires, zoals (maar niet uitsluitend) hoesjes, simkaarten, opladers en beschermglaasjes, dienen niet te worden meegestuurd. Wanneer deze wel worden meegestuurd, kan er niet gegarandeerd worden dat ze bewaard blijven.

7.3 Devices die tijdens de verzending kwijtraken, worden vergoed voor de vaste prijs geldig op het moment van aanmelden. Voorwaarden voor vergoeding zijn het vertoon van een afgiftebewijs, het originele aankoopbewijs, een aangifte en geldige identificatie, overeenkomend met de aanmeldgegevens.

7.4 Wanneer er geen akkoord is bereikt over de inkoop van de device(s) en deze teruggestuurd dienen te worden, behouden wij ons het recht het pakket retour te zenden met verzendpartner Homerr naar een ophaalpunt bij u in de buurt.

7.5 Indien u het device retour wenst te ontvangen, kan er in de volgende gevallen €12,50 in rekening worden gebracht:
a. het device is opgestuurd met een toegangscode of ander soort lock, die niet van afstand verwijderd kunnen worden;
b. het device heeft een barst en/of defect, terwijl dit niet vooraf is aangegeven;
c. het device blijkt een ander model/apparaat te zijn dan aangemeld;
d. het device is opgestuurd naar een ophaallocatie, maar is niet opgehaald, waardoor het pakket nogmaals verzonden dient te worden.